10 december Seksueel en gender-gerelateerd geweld binnen migrantengemeenschappen

Activiteitendata
-
Den Haag - The Hague Humanity Hub

PROTECT slotevenement - over seksueel en gender-gerelateerd geweld binnen migrantengemeenschappen (SGBV)

Het PROTECT-project wil de afstand tussen migranten die getroffen zijn door SGBV en hulpverlening in Nederland verkleinen. Daarom biedt het project een platform om ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan.

Meer dan honderd professionals zijn betrokken bij PROTECT vanuit onder andere de gezondheidszorg, gemeenten, politie, migrantenorganisaties en LHBTI+ organisaties. Samen bieden zij ondersteuning aan getroffenen en delen zij hun kennis, ervaringen, uitdagingen en good practices op het gebied van SGBV binnen migrantengemeenschappen.

Voor het slotevenement nodigt IOM partners uit die met hun ervaringen en expertise hebben bijgedragen aan het PROTECT-project. Ook geïnteresseerden in het onderwerp zijn van harte welkom om samen met IOM te bespreken wat het afgelopen jaar is bereikt en wat ons nog te doen staat.

Meer weten over PROTECT?

Wilt u meer weten over PROTECT en heeft u interesse om deel te nemen aan het slotevenement? Dan kunt u zich aanmelden via deze link.