07 april Congres Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen

Activiteitendata
-
Pullman Cocagne, Eindhoven

Het jaarlijks congres over psychische problemen bij migranten staat dit keer in het teken van de benodigde interculturele competenties in het werken met deze kwetsbare doelgroep.

Hoe beleven mensen uit niet-westerse culturen geestelijke gezondheid en psychische aandoeningen? Welke taboes zijn er? Hoe maak je een inschatting van de problematiek en de mate waarin cultuur daarin een rol speelt? Hoe maak je contact, houd je contact en zorg je dat dat contact ook tot de gewenste uitkomsten leidt?

Hoe snijd je bij mensen met een andere culturele achtergrond gevoelige onderwerpen aan, zoals bijvoorbeeld seksueel geweld of suïcidaliteit? Hoe zorg je dat psycho-educatie ook echt 'aankomt' bij deze doelgroep?

Op dit congres spreken experts uit wetenschap en praktijk over de manier waarop hulpverleners cultuursensitieve zorg bij psychische problematiek vorm en inhoud kunnen geven.

Organisator

Euregionaal Congresburo