16 juni 5e Echtscheidingscongres

Activiteitendata
Arnhem - Burgers' Zoo

Jaarlijks congres over echtscheidingen en vechtscheidingen georganiseerd door Logacom.

Doelgroep: familierecht-advocaten, (familie)mediators, kinderrechters, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, (school)maatschappelijk werkers, kindercoaches en –therapeuten, systeemtherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten, vaktherapeuten, speltherapeuten, jeugdzorgwerkers, sociale professionals wijkteam, intern begeleiders SO/VO en andere geïnteresseerden.

U vindt meer informatie op de website van Logacom.