29 juni Dag van Zorg en Veiligheid 2020

Activiteitendata
's-Hertogenbosch

Organisatie: VNG en de ministeries van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bent u bestuurder, manager, regionale of lokale projectleider, strategisch adviseur, duizendpoot en verbinder en heeft u te maken met (regionale, samenwerkings-) vraagstukken waarbij zowel zorg, sociaal domein en veiligheid en mensgericht werken een rol spelen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om zorg, sociaal domein, veiligheid en straf te combineren?

Bent u op zoek naar de mogelijkheden om richting vroegtijdig signaleren en preventie te bewegen?

Zoekt u goede voorbeelden, zoals succeservaringen of juist briljante mislukkingen, voor uw gemeente of organisatie of wilt u ervaringen delen?

Bent u betrokken bij (een van) de volgende thema’s: personen met verward gedrag, kindermishandeling en huiselijk geweld, de re-integratie van ex-gedetineerden, mensenhandel, wijkaanpak, radicalisering en/of ondermijning?

Kom dan naar de Dag van Zorg en Veiligheid.

Voor bestuurders wordt er een apart programma ingericht.