07 juli Webinar sociale veiligheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Online

Komt pesten, agressie en seksuele intimidatie niet voor bij jouw sportvereniging? Hoe zeker ben je hiervan? En hebben jullie al VOG’s aangevraagd voor de vrijwilligers? Dat kan namelijk gratis, maar dan moet de club wel over een actief preventie- en integriteitsbeleid beschikken.

Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Een sociaal veilig klimaat creëren is noodzakelijk. Als bestuur kun je daarvoor bepaalde maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het naleven van gedragsregels of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor bestuursleden en/of vertrouwenscontactpersonen en/of commissieleden van sportverenigingen.

Aangeboden door Centrum Veilige Sport NOC*NSF

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden via Sportopleidingen Webinar sociale veiligheid.