11 september Start 2,5 jarige Postbachelor opleiding Specialist huiselijk geweld

Activiteitendata
Utrecht

Een opleiding die sociale professionals toerust om huiselijk geweld duurzaam te doorbreken.

Huiselijk geweld kenmerkt zich door een eigen dynamiek. Door huiselijk geweld ontstaan psychische en relationele patronen waardoor het geweld zich in stand houdt en uitbreidt van de ene relatie naar de andere en van de ene generatie op de andere. Duurzame veiligheid creëren betekent de dynamiek van geweld doorbreken – naast het werken aan directe veiligheid (ernstig geweld stopt) en stabiele veiligheid (betrokkenen kunnen geweld beteugelen).

In de opleiding wordt u toegerust om aan te sluiten op de cultuur en taal van de onveilige wereld en om geweld samen met de betrokkenen te ontmaskeren. Naast theoretische kennis ontwikkelt u vaardigheden om tegen de verdrukking in te werken aan het versterken van hoop en vertrouwen. U leert een scala van systemische en therapeutische interventies in te zetten om de dynamiek van geweld te doorbreken.

U wordt gecoacht bij het toepassen en inzetten van deze interventies op een wijze die passend en doeltreffend is in uw eigen praktijk. Er is aandacht voor uw persoonlijke professionele toerusting: ervaringskennis, professionele moed en het belang van preventie van secundaire traumatisatie.

Meer informatie en contact

Voor informatie en contact ga naar de website van Sociale Academie Utrecht of neem contact op met opleidingscoördinator Charlotte van Besouw:  06 – 134 60 445.