15 september 11e Jaarcongres LVB

Activiteitendata
Zwolle - Nieuwe Buitensociëteit

De zorg voor mensen met een psychische stoornis én een licht verstandelijke beperking vereist een goede, afgestemde samenwerking tussen de betrokken hulpverleners.

De problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is steeds complexer geworden. Die problemen zijn lastig te herkennen en te beoordelen. Omdat mensen met een LVB zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat deze groep dikwijls, met als gevolg dat mensen met een LVB worden overvraagd.

Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen of zelfs tot criminaliteit kunnen leiden.

Al meer an tien jaar lang organiseert Logacom in september het Jaarcongres LVB met aandacht voor LVB in relatie tot:

  • Gedragsproblemen
  • Verslaving
  • Criminaliteit

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden via Logacom 11e Jaarcongres LVB.