16 september Congres Wijkteams 2020

Activiteitendata
-
Ede - De ReeHorst

Tijdens dit congres is er een workshop over Werken aan veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten door Lieke Bruinooge.

Met de overgang van taken van Rijk naar gemeenten in 2015 was één van de doelen integraal werken. Maar wat betekent dit in de praktijk? Wat werkt wel en niet? Gaat het alleen over samenwerking tussen professionals of ook over samenwerking tussen domeinen en met cliënten? En, bestaan er eigenlijk integrale budgetten? Hoe kunnen we samenwerken aan veerkracht, het vergroten van zelfregie en participatie? Hoe stimuleer je netwerken?

Tijdens dit congres is er een workshop over Werken aan veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten door Lieke Bruinooge. (Sessie 5)

Meer informatie en aanmelden via Zorg+Welzijn Congres Wijkteams 2020.