21 september Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Activiteitendata
Amersfoort

Driedaagse training (21 september, 6 oktober, 28 oktober).

In 3 dagen gaat u in een kleine groep aan de slag om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te leren kennen zodat u deze daarna binnen de eigen organisatie kunt implementeren en borgen. De training wordt corona-proof gegeven in een groep van maximaal 8 deelnemers.

Na afloop van de 3-daagse training heeft de deelnemer:

 1. een plan van aanpak en een organisatieprotocol geschreven
 2. kennis over vroegsignalering en de rol en mogelijkheden van de eigen organisatie als het gaat om preventie
 3. kennis van de verwijsindex en hoe deze te gebruiken
 4. kennis over verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties ((ex)partnergeweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld)
 5. kennis van signalen, het proces van waarnemen en het belang van objectiviteit
 6. kennis om een eerste risico- en veiligheidstaxatie uit te voeren, danwel kennis met welke expert deze taxatie kan worden uitgevoerd
 7. kennis van de stappen van de meldcode en hoe deze in de eigen organisatie toegepast worden
 8. kennis over de eigen rol en taken en hoe de verantwoordelijkheden intern geregeld zijn
 9. kennis en handvatten om dilemma's in de organisatie en bij collega's te bespreken
 10. kennis van privacy en gegevensdeling, meldrecht en meldplicht inclusief documenteren van privacy-gevoelige informatie
 11. kennis en vaardigheden om gesprekken te voeren met ouders & kinderen
 12. kennis en vaardigheden om collega's te coachen
 13. kennis en handvatten om samenwerking met externe partners vorm te geven en kansen en belemmeringen te bespreken
 14. kennis van de werkwijze en procedures bij Veilig Thuis

Voor wie?

De training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is voor de medewerker binnen een organisatie die de taak van aandachtsfunctionaris toebedeeld krijgt. Binnen de kinderopvang is dat veelal een teamleider, pedagogisch coach of ervaren pedagogisch medewerker, binnen het onderwijs is het veelal de ib-er of de zorgcoördinator, binnen hulpverlening een hulpverlener of stafmedewerker. Bij gemeenten iemand van het team leerplicht en vaak ook een teamlid van het gemeentelijk team en eventueel vanuit de afdeling WMO. Ook andere professionals kunnen deelnemen.

De training vraagt een HBO danwel een MBO+-niveau met ervaring in het werken met de doelgroep (jeugd / ouders).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kristin Gerritsen via: kristin@nul23.nl of 06-154 87 758 of via de website https://nul23.nl.

De training is met 30 punten geaccrediteerd voor Registerplein en de SKJ (jeugd- en gezinsprofessionals) en voor 30 uur op te voeren bij het Lerarenportfolio.