22 september Congres Multiprobleemgezinnen

Activiteitendata
Eindhoven

Het jaarlijks congres van Euregionaal Congresburo over het werken met multiprobleemgezinnen staat dit keer in het teken van de werkrelatie en communicatie.

Hoe sluit je aan bij mensen waarbij de cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling zich in verschillende (uiteenlopende) tempo's voltrekt, zoals bijvoorbeeld het geval is bij veel mensen met een LVB? Hoe communiceer je schriftelijk en mondeling met laag taalvaardige leden van multiprobleemgezinnen?
Wat zijn ieders rechten en plichten binnen de werkrelatie tussen een hulpverlener en (leden van) een multiprobleemgezin?

Hoe houd je rekening met religieuze en culturele eigenschappen van migrantengezinnen wanneer je met hen in contact treedt en communiceert? Hoe ga je om met de kansen en risico's die social media voor multiprobleemgezinnen en hun hulpverleners met zich mee brengen? Hoe kun je een ouderbegeleidende positie innemen bij opvoedingsproblemen binnen multiprobleegezinnen?

Deze en andere vragen komen op dit congres aan bod.

Organisatie

Euregionaal Congresburo.