23 september Cursus Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

Activiteitendata
-
Online cursus

Driedaagse cursus.

Er is veel aandacht voor de kwaliteit van professioneel handelen, de rol van Veilig Thuis, de ACE, de aangescherpte meldcode en de onderlinge samenwerking met het doel om geweld duurzaam te stoppen. In de cursus krijgt het herkennen, onderzoeken en valideren van geweld en het bespreken van verschillende instrumenten aandacht en deelnemers leren aan de hand van een casus.

Tijdens de eerste dag wordt samengewerkt met een ervaringsdeskundige. Verder is er aandacht voor complexe scheiding en komt de benadering van signs of safety aan bod, in Nederland bekend als veilig opgroeien en hoe er vaardig gebruik gemaakt kan worden van uw eigen professionaliteit.

De cursusdagen zijn 23 september, 30 september en 14 oktober.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de website van King Nascholing.

Organisator: King Nascholing.