04 november Landelijke studiedag Zorg bij (v)echtscheiding

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Amsterdam - Aristo

Verwacht wordt dat dit jaar het aantal (v)echtscheidingen in Nederland flink zal toenemen.

Echtscheidingen verlopen helaas niet allemaal even vlekkeloos. U krijgt te maken met ouders die niet of slecht met elkaar communiceren, zelf met diverse problemen kampen en tegelijkertijd verliest u het belang van het kind niet uit het oog. Een complexe rol.

Tijdens deze studiedag krijgt u inspiratie en handvatten voor het omgaan met de knelpunten die u hierin tegen komt. Daarnaast worden nieuwe inzichten en de nieuwe richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen met u besproken. Zo bent u nog beter toegerust om uw complexe rol in (v)echtscheidingen te vervullen.


Meer informatie en aanmelden via leidscongresbureau.nl.