10 november Congres: Geweld achter de voordeur

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Jaarlijks worden er ruim 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld, slechts een klein percentage hiervan krijgt de professionele hulp die ze nodig hebben.

De juiste opvang en behandeling bieden is lastig omdat er sprake is van multiproblematiek. Deze zorg kunt u niet alleen bieden als zorgprofessional: hoe versterkt u de samenwerking met de ketenpartners binnen uw regio zoals Veilig Thuis, gemeente, politie en andere zorginstellingen?

Hoe ziet deze samenwerking eruit binnen de vernieuwde meldcode huiselijk geweld? En welke informatie mag u wel en niet verstrekken aan uw partners zonder beroepsgeheim?

Meer informatie en aanmelden via Medilex Geweld achter de voordeur.