11 november Landelijke studiedag LVB en Seksualiteit

Activiteitendata
Amsterdam - Aristo

Aan de slag met cases uit de praktijk

Ieder mens, ook iemand met een licht verstandelijke beperking (LVB), heeft seksuele behoeften en recht op een positieve seksualiteitsbeleving. De kans op problemen, afwijkend of overschrijdend seksueel gedrag is groter bij mensen met een LVB. Professionele aandacht voor en begeleiding van seksualiteit bij deze doelgroep is daarom essentieel.

Onze sprekers zijn experts, kennen de problematiek en bieden u de kennis en praktische handvatten voor de begeleiding van deze doelgroep. Tijdens deze studiedag leert u welke kennis en vaardigheden u nodig hebt, is er ruim gelegenheid voor vragen én gaat u aan de slag met cases uit de praktijk.

Meer informatie en aanmelden via Leids Congres Bureau Landelijke studiedag LVB en Seksualiteit.