14 november EMDR bij seksueel geweld

Activiteitendata
Amersfoort - Eenhoorn

Eendaagse cursus. Wegens succes opnieuw herhaald! Laatste stand van zaken en toepassing van effectieve technieken.

Ongeveer de helft van de mensen die seksueel trauma heeft meegemaakt, ontwikkelt problemen variërend van PTSS tot andere angststoornissen, stemmingsstoornissen, seksuele problemen en revictimisatie. De behandeling van slachtoffers van seksueel geweld kent een aantal complicerende factoren, waaronder schaamtegevoelens en zelfverwijt van slachtoffers en het feit dat veel daders bekenden zijn. Dit vereist een specifieke aanpak.

Inhoud van de cursus

In deze workshop wordt de laatste stand van zaken gepresenteerd over forensische, medische en psychologische aspecten van seksueel trauma, onderbouwd door bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op de bejegening van slachtoffers waaronder ‘blaming the victim’.

Belangrijke aanvulling

Om misverstanden te voorkomen: het EMDR onderdeel van deze workshop is niet bedoeld om EMDR te leren toepassen. Daarvoor dient een door de VEN geaccrediteerde Basisopleiding EMDR te worden gevolgd.

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden via EMDR bij seksueel geweld.