26 november ACEs: nadelige jeugdervaringen

Activiteitendata
Eindhoven

Congres gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met mensen die nadelige jeugdervaringen meemaken of in hun jeugd hebben ondergaan

Welk recent onderzoek is er op het gebied van ACES relevant? Wat is van belang rondom preventie, signalering en het bieden van adequate hulp? Welke invloed hebben traumatische jeugdervaringen op het brein? Wat zijn de effecten van een opeenstapeling van ACES voor de verdere ontwikkeling van een persoon en wat kan er middels preventie worden gedaan? Hoe kan de schoolcontext bijdragen aan herstel? Welke mogelijke effecten hebben ACES op ouderschap en opvoederschap? Wat dien je als hulpverlener of professional in het onderwijs te weten van de langetermijngevolgen van mishandeling en verwaarlozing? Hoe gespreksvoering gestalte te geven met pleegouders en samengestelde gezinnen?

Bij deze en andere vragen wordt tijdens dit congres stilgestaan.

Organisator: Euregionaal Congresburo.