04 februari LECK congres 2021

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Op donderdag 4 februari 2021 organiseert het LECK het jaarlijkse congres over kindermishandeling en wettelijke kwesties.

De dag zal gaan over het thema kindermishandeling en daarbij horende wetgeving, juridische aspecten, justitie, straf- en tuchtrecht en medisch beroepsgeheim, met aandacht voor (on)mogelijkheden, rechten en plichten en de impact van het handelen binnen kaders.
Doel van de dag is kennis delen en de verbinding vinden vanuit verschillende disciplines en wetgeving.

In verband met COVID19 vindt het congres volledig digitaal plaats. U kunt dus vanuit uw eigen thuis- of werksituatie deelnemen.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden is mogelijk vanaf november 2020 via LECK.