09 februari TOP-3 methodiek samenwerken voor veiligheid

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

De TOP-3 methodiek voor netwerkzorg biedt professionals en organisaties een gemeenschappelijk raamwerk dat zij kunnen inzetten bij het opstellen en uitvoeren van een veiligheids-, zorg- en herstelplan.

Bij gezinnen en relaties die worstelen met structurele onveiligheid richten hulpverleners zich vaak op de aanpak van afzonderlijke problemen zonder de onveiligheid doeltreffend aan te pakken. 

In de basismodule leer je hoe je met behulp van het basisformat, de TOP-3 methodiek in de praktijk toepast.

Datums: 9 februari en 23 maart 2020.
Omvang: 2 dinsdagen van 9.30-16.30 uur.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden via de Rinogroep.