03 maart Congres Seksueel Geweld

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Zie website Zorg+Welzijn

Iva Bicanic is spreker bij het congres Seksueel Geweld. Zij gaat deze dag in op seksueel geweld: of het ooit weer normaal wordt. Dat vragen ouders van misbruikte kinderen zich dikwijls af. En slachtoffers zelf, jong of oud, ook.

Seksueel geweld is een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Door de gevoelens van schuld en schaamte die slachtoffers ervaren, vragen ze niet snel om hulp. Ook angst, anderen niet lastig willen vallen met hun probleem en bagatellisering van het meemaken van seksueel geweld maken het soms moeilijk om het geweld bespreekbaar te maken.

Herstellen van misbruik en seksueel geweld vraagt veel van degenen die dit is overkomen, maar ook van professionals en de omgeving of gezinsleden van slachtoffers. Wat kan jij als zorgprofessional doen? En hoe ondersteun je de ouders, partners of bijvoorbeeld docenten van slachtoffers?

Meer informatie en aanmelden

Indien het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te kunnen komen, volgt een een passende digitale oplossing of alternatieve datum.

Meer informatie en aanmelden via Zorg+Welzijn.