08 maart Webinar Seksuele uitbuiting

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

De webinar Seksuele uitbuiting geeft je meer informatie over seksuele uitbuiting. We gaan in op de signalen en risicofactoren, maar ook op de vervolgstappen na signalering. Dit doen we samen met een ervaringsdeskundige.

De aanpak van seksuele uitbuiting is complex. Samenwerking tussen zorg en veiligheid is hierin essentieel. Veel organisaties en professionals, zoals scholen, wijkteams, leerplichtambtenaren, (jeugd)hulpverlening, medische professionals en andere zorgverleners spelen een belangrijke rol in het signaleren van mensenhandel en seksuele uitbuiting bij volwassenen en minderjarigen.

Want wat kan jij doen wanneer je vermoedens hebt van seksuele uitbuiting en wie schakel je in? Het doel is meer kennis en handelingsperspectieven mee te geven. Zodat je als professional de signalen van seksuele uitbuiting kunt herkennen en ernaar kan handelen.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden Webinar Seksuele uitbuiting.