09 maart Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Zie website NUL23

3-daagse training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling op 9 en 22 maart en 8 april 2021. De training wordt corona-proof gegeven in een groep van maximaal 9 deelnemers.

In 3 dagen ga je in een kleine groep aan de slag om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te leren kennen zodat je deze daarna binnen de eigen organisatie kunt implementeren en borgen. 

Voor wie

De training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is voor de medewerker binnen een organisatie die de taak van aandachtsfunctionaris toebedeeld krijgt. Binnen de kinderopvang is dat veelal een teamleider, pedagogisch coach of ervaren pedagogisch medewerker, binnen het onderwijs is het veelal de ib-er of de zorgcoördinator, binnen hulpverlening een hulpverlener of stafmedewerker. Bij gemeenten iemand van het team leerplicht en vaak ook een teamlid van het gemeentelijk team en eventueel vanuit de afdeling WMO.

Uiteraard kunnen ook andere professionals deelnemen. De training vraagt een HBO of MBO+-niveau met ervaring in het werken met de doelgroep (jeugd / ouders).

Dezelfde driedaagse training wordt ook gegeven op 31 mei, 10 en 30 juni 2021.

Meer informatie een aanmelden

Meer informatie en aanmelden via NUL23.