11 mei Scholing Huiselijk en seksueel geweld

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Seksueel en familiaal geweld (acuut/structureel) komen vaak voor met gevolgen voor de gezondheid. Deskundige zorg kunnen leveren is voor alle betrokken hulpverleners van groot belang.

Deze cursus van het RadboudUMC leert u te signaleren, het geweld bespreekbaar te maken en een slachtoffer respectvol te benaderen.

De cursus is bedoeld voor artsen (inclusief forensisch artsen, jeugdartsen), verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, (zeden)politie, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers, medisch psychologen, physician assistants en anderen betrokken bij dit onderwerp.

In 2021 wordt de cursus gegeven opĀ 11 mei en 8 juni.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden via RadboudUMC.