20 mei Ouderenmishandeling - expertmeeting voor ouderenadviseurs

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

In deze bijeenkomst worden (goede) voorbeelden uit de praktijk met elkaar uitgewisseld.

Wat werkt in de dagelijkse praktijk om ouderenmishandeling te signaleren, te bespreken en – in samenwerking met andere organisaties – aan te pakken? Maar ook: waar liggen de knelpunten?

Deze praktijkervaringen wil Movisie in de expertmeeting verzamelen. De werkzame elementen en de knelpunten zijn de praktijkbasis voor verdere ontwikkeling van de aanpak van ouderenmishandeling. 

Doelgroep: ouderenadviseurs.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Movisie (organisator).