27 mei Online congres - Seksueel geweld - editie 2021

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Het jaarlijks congres over seksueel geweld is dit jaar gericht op het werken met slachtoffers en plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Seksueel geweld laat diepe sporen na op het bestaan van slachtoffers, maar ook van hun naasten. Zij hebben te maken met psychologische, en/of medische en sociale gevolgen van hun slachtofferschap. Maar ook plegers voelen de gevolgen van seksueel geweld, zoals het wegvallen van vrienden en familie, vervolging, verstoting uit een gemeenschap en detentie. Het werken met slachtoffers en plegers van seksueel geweld is een buitengewoon complexe en delicate aangelegenheid,

Tijdens dit online congres wordt seksueel geweld vanuit verschillende perspectieven benaderd. Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk zullen uitvoerig stilstaan bij dit beladen onderwerp en kennis en vaardigheden delen die van belang zijn in het werken met slachtoffers en plegers van seksueel geweld.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden via Congresburo Online congres Seksueel geweld.