27 mei Webinar Ouderenmishandeling

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Voor zorgprofessionals is het van belang alert te zijn op signalen van ouderenmishandeling zodat tijdige adequate hulp geboden kan worden. Deze webinar biedt de kennis en handvatten die daarvoor nodig zijn.

Deelnemers leren risicofactoren en signalen te herkennen en deze om te zetten naar ketensamenwerking. Daarnaast wordt de Meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ en de inzet van (vertrouwensartsen van) Veilig Thuis behandeld.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden via Leidscongresbureau Webinar-ouderenmishandeling.