07 september Eergerelateerd geweld

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Eergerelateerd geweld is een complex probleem. Het is niet altijd even gemakkelijk te herkennen en er zijn vaak meerdere personen bij betrokken.

Geweld uit naam van de familie-eer is helaas nog steeds actueel in Nederland. De politie en haar partners in de veiligheidszorg zoals gemeenten, scholen en zorginstanties worden regelmatig met zaken geconfronteerd.

Vanwege de angst en schaamte die bij de slachtoffers speelt om met hun verhaal naar buiten te komen, is het van groot belang adequaat met het verhaal van een slachtoffer om te gaan. Als deze uiteindelijk de moed heeft verzameld om dit te melden.

Een goedbedoelde, maar verkeerde aanpak kan het slachtoffer extra in gevaar brengen. Het is dus van groot belang om te investeren in de kennis over en de aanpak van eer gerelateerd geweld (bron: politie.nl).

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden via Leids Congres Bureau - Eergerelateerd geweld.