30 september Online congres - Zelfcontrole

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Veel mensen worstelen met een gebrekkige zelfcontrole. Daardoor kunnen ze zonder daar goed over nagedacht te hebben, impulsief beslissingen nemen met soms vérstrekkende gevolgen.

Agressie, mishandeling, middelengebruik, te veel geld uitgeven, te veel eten, ongepaste dingen zeggen, onverantwoorde risico's nemen, zelfbeschadiging, spullen stelen of vernielen... Al die gedragingen hebben (ook) te maken met zelfcontrole.

Extra kwetsbaar zijn mensen die een stoornis of andere problematiek hebben die leidt tot een geringere zelfcontrole. Daarbij kun je denken aan mensen met een gebrekkige emotieregulatie, maar ook mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme, ADHD, borderline of verslavingsproblemen.

De sprekers op dit congres zullen ingaan op hoe zelfcontrole werkt en hoe je vanuit je rol als professional je cliënt, patiënt of leerling hierin kunt ondersteunen.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden via Euregionaal Congresburo.