04 oktober Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Actuele informatie op de website van Apanto

Het zorgvuldig uitvoeren van uw taak als aandachtsfunctionaris vraagt om een training die zich richt op alle facetten en taken van de aandachtsfunctionaris.

Ruim 1 op de 20 ouderen is jaarlijks slachtoffer van een vorm van mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting door verwanten, mantelzorgers of professionele zorgverleners. Voor ieder oudere is het wenselijk dat deze onveilige leefsituatie wordt gezien en dat er vervolgens ook wordt gehandeld.

Driedaagse training op 4 oktober, 1 november en 22 november 2021 

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden via Apanto Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.