06 oktober Online bijeenkomst over klachtenafhandeling bij seksuele intimidatie

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online of Pakhuis de Zwijger in Amsterdam

Het College voor de Rechten van de Mens organiseert op woensdag 6 oktober 2021 van 15.00 tot 17.00 uur een online bijeenkomst over klachtenafhandeling bij seksuele intimidatie. U bent van harte uitgenodigd om deze online bijeenkomst bij te wonen. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is een onderzoek dat het College heeft laten doen naar de klachtenbereidheid en klachtenafhandeling van seksuele intimidatie op de werkvloer. Uit dit onderzoek blijkt dat werkgevers vaak niet goed weten hoe te handelen als zij een (formele of informele) klacht over seksuele intimidatie krijgen. Zij vinden het bijvoorbeeld moeilijk om gesprekken met betrokkenen te voeren. Ook vinden zij het lastig om rekening te houden met alle belangen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat een gesprek indruk maakt op de pleger.

Op de bijeenkomst worden instrumenten aangereikt om effectief met klachten over seksuele intimidatie om te gaan. Ook vertelt een aantal werkgevers over hun ervaringen met klachtenafhandeling, zodat anderen daar weer van kunnen leren. 

Voor wie?

De bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor werkgevers, maar andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

Programma

  • Welkomstwoord door Collegelid Britta Böhler.
  • Prestentatie van de kernresultaten van het onderzoek naar klachtenbereidheid en klachtenafhandeling door het onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers.
  • Discussie met een aantal werkgevers en vragenronde (per chat) over het onderzoek.
  • Pauze
  • Presentatie van een expert van Bezemer en Schubad over hoe een goede klachtenbehandeling eruit ziet en wat hiervoor nodig is.
  • Presentatie van werkgevers over hun ervaringen met/beste practices bij het behandelen van klachten rondom seksuele intimidatie op de werkvloer.
  • Vragenronde (per chat) en afsluiting door Britta Böhler.

Meer informatie en aanmelden

Als de corona maatregelen het toelaten, is het ook mogelijk om de bijeenkomst fysiek bij te wonen in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Aanmelden voor 21 september 2021.

U kunt zich aanmelden voor de live-stream door een e-mail te sturen naar bijeenkomst@mensenrechten.nl.

U ontvangt op een later tijdstip de link en inlogcodes. Als u fysiek aan de bijeenkomst wil deelnemen, verzoeken wij u dit bij de aanmelding aan te geven. Ook als u behoefte heeft aan extra voorzieningen horen wij dit graag bij de aanmelding.