07 oktober VVR Congres Huiselijk geweld in het Familierecht

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Kaffeetaria, Saffierlaan 10 Utrecht

De Vereniging voor Vrouw en Recht vindt huiselijk geweld in het familierecht een belangrijk thema en wil haar jaarcongres 2021 wijden aan dit onderwerp.

Doel van het congres is om aanbevelingen voor maatregelen te formuleren die recht doen aan artikel 31 van het Verdrag van Istanbul: wat moet er anders dan nu, om slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen beter te beschermen in gezags- en omgangszaken? Wat gaat er mis en hoe kunnen we dat verbeteren?

Dagvoorzitter van het congres is Margreet de Boer, familierecht advocaat in Amsterdam, Eerste Kamerlid voor Groen Links en oud-bestuurslid van de VVR.

Voor VVR leden is deelname aan het congres gratis (ook voor wie nu lid wordt). Niet-leden betalen € 25 (studenten € 10).

Omdat we 1,5 m afstand aanhouden is het aantal deelnemers beperkt.
Aanmelden is daarom verplicht (via het contactformulier). Zo nodig werken we met een wachtlijst.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden via VVR Congres Huiselijk geweld in het Familierecht.