18 januari Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie Blended (online en offline)

Trainng meerdere dagdelen: online (4 uur) op 18 januari, 3 en 14 februari en 7 maart - offline op 22 maart in Amersfoort.
In een kleine groep aan de slag om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te leren kennen zodat u deze daarna binnen de eigen organisatie kunt implementeren en borgen. 
 

De training wordt gegeven in een groep van maximaal 9 deelnemers. Na afloop van de training heeft de deelnemer:

 • een plan van aanpak en een organisatieprotocol geschreven
 • kennis over vroegsignalering en de rol en mogelijkheden van de eigen organisatie als het gaat om preventie
 • kennis van de verwijsindex en hoe deze te gebruiken
 • kennis over verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties ((ex)partnergeweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld)
 • kennis van signalen, het proces van waarnemen en het belang van objectiviteit
 • kennis om een eerste risico- en veiligheidstaxatie uit te voeren, danwel kennis met welke expert deze taxatie kan worden uitgevoerd
 • kennis van de stappen van de meldcode en hoe deze in de eigen organisatie toegepast worden
 • kennis over de eigen rol en taken en hoe de verantwoordelijkheden intern geregeld zijn
 • kennis en handvatten om dilemma's in de organisatie en bij collega's te bespreken
 • kennis van privacy en gegevensdeling, meldrecht en meldplicht inclusief documenteren van privacy-gevoelige informatie
 • kennis en vaardigheden om gesprekken te voeren met ouders & kinderen
 • kennis en vaardigheden om collega's te coachen
 • kennis en handvatten om samenwerking met externe partners vorm te geven en kansen en belemmeringen te bespreken
 • kennis van de werkwijze en procedures bij Veilig Thuis

Doelgroep

De medewerker binnen een organisatie die de taak van aandachtsfunctionaris toebedeeld krijgt. Binnen de kinderopvang is dat veelal een teamleider, pedagogisch coach of ervaren pedagogisch medewerker, binnen het onderwijs is het veelal de ib-er of de zorgcoördinator, binnen hulpverlening een hulpverlener of stafmedewerker. Bij gemeenten iemand van het team leerplicht en vaak ook een teamlid van het gemeentelijk team en eventueel vanuit de afdeling WMO. Uiteraard kunnen ook andere professionals deelnemen.
De training vraagt een HBO danwel een MBO+-niveau met ervaring in het werken met de doelgroep (jeugd / ouders).

Meer informatie en aanmelden

Deze training vindt online (4 uur) plaats op 18 januari, 3 en 14 februari en 7  maart - met ook een dag offline op 22 maart. Het wordt gegeven door Nul23. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kristin Gerritsen via: kristin@nul23.nl of 06-154 87 758 of via de website: https://nul23.nl (kijk bij 'trainingen') De training is met 32 punten geaccrediteerd bij de SKJ (jeugd- en gezinsprofessionals), voor 30 uur bij Registerplein en voor 30 uur op te voeren bij het Lerarenportfolio.