31 januari Symposium De Nieuwe Toekomst

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

De interventie De Nieuwe Toekomst (DNT) heeft tot doel slachtoffers van huiselijk geweld naar (arbeids)participatie te leiden. De afgelopen vier jaar heeft Atria een effectonderzoek en procesevaluatie uitgevoerd om de vraag ‘Werkt het en waarom?’ te beantwoorden.

Op 31 januari 2022 presenteren we de uitkomsten van dit onderzoek tijdens een kleinschalig symposium. We gaan in gesprek over de bevindingen met geïnteresseerde professionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en ervaringsdeskundigen.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden via Atria.