28 september Boekpresentatie en symposium | Basisboek geweld in de levensloop

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Onderwijsboulevard - Den Bosch

Op 28 september vindt bij Avans Hogeschool de presentatie plaats van het boek 'Basisboek geweld in de levensloop'. De presentatie wordt gegeven aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch.

Geweld is een veelomvattend fenomeen, waarmee jong en oud in onze samenleving te maken kan krijgen. De auteurs kijken vanuit het perspectief van de sociologie, psychologie en historische antropologie naar deze fenomenen. Zij vragen zich steeds af wat, uitgaande van het levensloopperspectief, de meerwaarde van theoretische modellen uit deze disciplines voor de praktijk kan zijn.

Symposium

Aan de boekpresentatie gaat een symposium vooraf. Op dat symposium zal elke spreker zich uitlaten over de relatie tussen theorie en praktijk. Sommige sprekers doen dat vanuit de praktijk, anderen vanuit de wetenschap.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie via Avans.