28 september Congres | Geweld achter de voordeur

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Hotel Theater Figi - Zeist en online

Thuis is de plek waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen. Helaas geldt dit lang niet voor iedereen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat jaarlijks ruim één miljoen mensen in Nederland te maken krijgen met huiselijk geweld. Deze omvang, maar ook de impact die het heeft, maakt huiselijk geweld één van de grootste geweldsproblemen in ons land.

De preventie en bestrijding van huiselijk geweld vraagt om een goed werkende disciplinaire aanpak met een goede samenwerking tussen betrokken partijen.

Kom naar ons congres en leer:

  • Waar we anno 2022 staan: wat zijn de aandachtsgebieden die prioriteit verdienen?
  • Hoe een goed werkende disciplinaire aanpak kan worden vormgegeven: samen met ketenpartners een veilig netwerk vormen.
  • Alles over de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling: wat wordt er van u verwacht en wat is de rol van Veilig Thuis?

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie via Medilex