04 oktober Lustrumcongres 50 jaar vertrouwensartsen

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie NHOW hotel, Rotterdam

Van verleden tot toekomst: een medische blik op herstel en veiligheid bij kindermishandeling en huiselijk geweld.

De gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld voor de gezondheid zijn groot, breed, langdurig en van een enorme maatschappelijke impact. De noodzaak tot het doorbreken van de cirkel van geweld, van verwaarlozing en van misbruik is urgent. Wetenschap laat zien dat het van “levensbelang” is om de eerste vermoedens ook binnen de gezondheidszorg direct en adequaat aan te pakken. De verbinding tussen het sociale en medische domein en daarmee de samenwerking met Vertrouwensartsen is hierbij cruciaal.
 
Al sinds 1972 vervullen vertrouwensartsen in Nederland een cruciale rol bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Dus al 50 jaar. Om deze mijlpaal en het 20-jarig bestaan van de VVAK niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, organiseert de VVAK samen met een aantal externe partners een wetenschappelijk lustrumcongres op dinsdag 4 oktober 2022. 

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van het lustrumcongres: www.50jaarvertrouwensartsen.nl.