04 oktober Online vragenuurtje over balanceren tussen veiligheids- en gezondheidspreventie

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Wat doe je met gezinnen waar drugsgebruik al van generatie op generatie een probleem is? Waar jongeren verstrikt zijn geraakt in hun gebruik en ouders hun verantwoordelijkheid niet oppakken? Of zelf verslavingsproblemen hebben? De gezondheid van deze jongeren en de gezinssituatie staan op het spel. Tegelijkertijd veroorzaken zij grote overlast in de buurt.

De beleidsgebieden gezondheid en veiligheid hebben elk hun eigen perspectief om naar deze problemen te kijken. Deze perspectieven komen niet altijd overeen. Dat maakt de samenwerking tussen professionals soms moeilijk en brengt een oplossing voor het probleem niet dichterbij. Hoe ga je hiermee om? Zijn er antwoorden te bedenken, goede voorbeelden te geven? Hierover gaan we graag met elkaar in gesprek.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden via Platform Multiproblematiek.