06 oktober Congres | Huiselijk geweld

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Veenendaal

Door middel van effectieve interventies, praktijkvoorbeelden en tools worden de laatste inzichten over huiselijk geweld gedeeld. Na iedere lezing gaan bezoekers met elkaar en de spreker in gesprek om zo tot extra verdieping te komen.

Wat doe jij als zorgprofessional als je vermoedt dat een cliënt slachtoffer is van huiselijk geweld? Hoe werk je samen in de keten? Hoe ga je in gesprek met een pleger? Hoe staat jouw hulp in relatie tot zorg, welzijn en veiligheid? 

Tijdens het congres Huiselijk geweld van alle kanten belicht en beleefd, komen de meest actuele onderwerpen aan bod:

  • Vormen van huiselijk geweld
  • Een ervaringsverhaal over kindermishandeling, verwaarlozing, fysieke en mentale gezondheid
  • Geweld in partnerrelaties
  • Aanpak ouderenmishandeling: wát moet je zien en wát kun je doen?
  • Hoe je laagdrempelige plegerhulp inzet
  • Eergerelateerd geweld begrijpen en doorbreken
  • Samenwerking tussen netwerkpartners
  • Systeemgericht werken bij geweldsproblemen

Experts uit de praktijk delen de laatste inzichten over huiselijk geweld in de diverse doelgroepen vanuit verschillende perspectieven.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden via Zorg+Welzijn.