08 december Congres | Jong vaderschap

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Jaarbeurs Hallencomplex - Utrecht of online

Vaders vallen in de hulpverlening aan jonge gezinnen vaak tussen de wal en het schip. Als het over gehechtheid gaat, hebben we het vaak direct over de moeder-kind relatie. We hebben met name aandacht voor angst en stemmingsproblemen bij vrouwen die recent moeder geworden zijn en de gevolgen van hun problemen voor het kind.

Op dit congres zullen de sprekers uitvoerig stilstaan bij de manier waarop je als hulpverlener de uitdagingen van het (jonge) vaderschap niet uit het oog verliest. De sprekers staan uitvoerig stil bij hoe je vaderschap op waarde kunt schatten en het kunt benutten om het welzijn van zowel de vaders zelf als hun gezinnen veilig te stellen.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden via Euregionaal Congresburo.