13 maart Training | NICHD interviewprotocol

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online via Zoom

Het NICHD-kindinterview protocol is geschikt voor feitenonderzoek naar alle vormen van kindermishandeling.

De kracht van het NICHD-kindinterview is dat het rekening houdt met de cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen met een leeftijd tussen drie en zeventien jaar. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door een uitgebreide fase van contactopbouw, training in het episodisch geheugen, en uitleg over het verschil tussen ‘waar’ en ‘niet waar’, voordat het interview over de (vermoedelijke) feiten begint. Het interview eindigt met een neutrale afsluiting.

Data

13 maart, 14 maart en 15 maart 2023.

Voor wie?

Medewerkers werkzaam bij Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en andere professionals die willen leren hoe met kinderen  in gesprek te gaan over wat zij feitelijk hebben meegemaakt.

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden via de website van Conflictscheiding - Training NICHD interviewprotocol.