14 maart Cursus | Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Een cursus voor teamleden uit de mondzorgpraktijk die willen weten wat ze kunnen en moeten doen bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Als je signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld ziet, voel je je misschien in eerste instantie machteloos of onzeker. Zou het echt zo ernstig zijn? Rechtvaardigen deze signalen ingrijpen van buitenaf? Hoe kun je de band met het gezin zo veel mogelijk in stand houden, hulp organiseren en zo nodig toch ook tijdig ‘op de alarmbel drukken’ om de veiligheid van de betrokkenen te borgen? Hoe werk je hierin als team samen? 

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor teamleden uit de mondzorgpraktijk.

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden via KNMT Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.