28 maart Training | Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor Beleidsambtenaren

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Utrecht

Degenen die vanuit de brede gemeentelijke taak beroepsmatig contact hebben met burgers in adviserende, ondersteunende dan wel besluitvormende zin kunnen te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling. Collega spreken dan vaak over een ‘niet-pluis’ gevoel. De vraag is wat dan?

De ervaring leert dat het niet altijd gemakkelijk is om een ‘niet-pluis’ gevoel om te zetten in de juiste actie. Welke stappen kan of moet je misschien wel zetten en wie of welke organisatie moet daarbij ondersteunen. De Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geeft richting!

Na deze training

  • kent u de wet en het methodisch kader;
  • kent u het stappenplan;
  • kent u de rolverdeling van de actoren.

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden via VNGconnect.