06 april Jaarlijks Congres | Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven of online

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn stuk voor stuk hele lastige problemen. Maar in sommige gezinnen komen meerdere heftige problematieken bij elkaar.

Het jaarlijks congres over het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen staat dit jaar in het teken van maatwerkhulpverlening.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden via Euregionaal Congresburo.