08 september Post hbo opleiding specialist Huiselijk Geweld

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Utrecht

De postbachelor opleiding Specialist Huiselijk Geweld is een vervolgopleiding voor beroepskrachten die zich specifiek willen richten op het doorbreken van de dynamiek van huiselijk geweld en het tot stand brengen van duurzame veiligheid.

Tijdens de opleiding werkt de deelnemer aan het ontwikkelen van specifieke houdingsaspecten, kennis en vaardigheden die hem/haar in staat stellen om de betrokkenen bij huiselijk geweld effectief door de verschillende fases heen te begeleiden. 

Huiselijk geweld is in deze opleiding een paraplubegrip voor alle vormen van huiselijk geweld zoals partnergeweld, kindermishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, ouderenmishandeling.

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden via SAU | Post hbo opleiding specialist Huiselijk Geweld.