12 december Cursus | Huiselijk geweld in de familierechtpraktijk

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Van der Valk - Breukelen

Uit onderzoek is gebleken dat in minstens de helft van de complexe echtscheidingen sprake was van huiselijk geweld. Een familierechtadvocaat of -mediator wordt in de praktijk dus regelmatig geconfronteerd met zaken waarin huiselijk geweld een rol speelt.

Voor een goede behandeling van dit soort zaken is het cruciaal om een juiste analyse te maken van de aard van het geweld en hoe dit doorwerkt in de onderlinge verhouding van partijen.

Voor wie?

Bestemd voor: advocaten, mediators en andere geïnteresseerde juristen, rechters, notarissen, Raadsmedewerkers, Jeugdbeschermers.

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden via SDU Opleidingen & Events.