Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Agenda

12-09-2017Werken met het Vlaggensysteem bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking

Training

18-09-2017De jeugdbescherming van morgen!

Symposium

19-09-2017Trauma bij kinderen

Signaleren, bejegenen en ondersteunen - Congres

19-09-2017Werken met het Vlaggensysteem

Train-de-trainer

20-09-2017Jongeren en sociale media

Tweede landelijke studiedag

22-09-2017Werken met het Vlaggensysteem bij getraumatiseerde kinderen en jongeren?

Training

23-09-2017E-day

Voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met partnergeweld en/of stalking

23-09-2017Dag van het misbruikte kind

Jaarlijkse lotgenotendag georganiseerd door Stichting Revief

25-09-2017Zorg voor vrouwen die besneden zijn

Landelijk symposium

27-09-2017Seksualiteit en intimiteit bij mensen met een beperking

Handvatten voor een gezonde ontwikkeling - Congres

28-09-2017In veilige handen

Training aanpak ongewenst gedrag en seksueel misbruik in vrijwilligersorganisaties

29-09-2017Praten met kinderen over kindermishandeling

Workshop

29-09-2017Eergerelateerd geweld

Tweedaagse training - Module A

01-10-201715th ISPCAN Conferentie

Thema: de multidisciplinaire inter-agency aanpak van kindermishandeling en intergenerationele geweld

05-10-2017Symposium internet en social media

Een complexe realiteit in strafrechtspleging en forensische psychiatrie

05-10-2017Inzicht in jeugdrecht

Rechten, plichten, maatregelen en straffen

05-10-2017Internet en social media

Symposium - tweedaagse

10-10-2017Geweld in gezinnen

Gemeld... en nu? Conferentie voor professionals in de provincie Utrecht

10-10-2017Kindermishandeling

Signaleren en handelen binnen het onderwijs - studiedag

11-10-2017Cognitie, emoties en Re-enactments

Vijfde CELEVT congres

20-10-2017Centrum Seksueel en Familiaal Geweld Nijmegen

Lustrumcongres 'Meer dan slachtoffer: vijf jaar integrale hulpverlening'

31-10-2017Multiprobleemgezinnen

Jaarcongres

06-11-2017Ouderenmishandeling en Ontspoorde (mantel)Zorg

Middagcongres

07-11-2017Train-de-trainer werken met een meldcode

Voor trainers die de training willen gaan geven aan professionals

09-11-2017Ik ben van mij

Conferentie

15-11-2017Jaarcongres Jeugdzorg

Het kind centraal

21-11-2017Huiselijk geweld

Vierde jaarcongres - Wat onzichtbaar is zichtbaar maken

21-11-2017Praten met kinderen over kindermishandeling

Workshop

18-01-2018Praten met pubers

Landelijke studiedag

25-01-2018LVB: communicatie en interactie

Jaarcongres - vijfde editie

08-02-2018Opvoedingsondersteuning en ouderschap

Jaarlijks Congres - 2e editie

13-02-2018Relatiewijs

Train de trainer