Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Agenda

23-03-2017Uitkomsten wetenschappelijk onderzoek Kinderen uit de Knel

Middagsymposium

24-03-2017Werken met het Vlaggensysteem

Train-de-trainer

27-03-2017Broos

Theaterstuk over ouderenmishandeling

28-03-2017Broos

Theaterstuk over ouderenmishandeling

30-03-2017Mutiprobleemgezinnen

Landelijke studiedag

30-03-2017Hoe heilig is veilig?

Begeleiderscongres

31-03-2017Communiceren over Kindermishandeling

Studiedag

01-04-2017Sexual Violence - 1st Global meeting

Lisbon - Portugal

03-04-2017Bijeenkomst campagne Trouwen tegen je wil

Voor Veilig Thuis, beleidsmedewerkers gemeenten, GGD en leerplichtambtenaren

04-04-2017Broos

Theaterstuk over ouderenmishandeling

06-04-2017Vlaggensysteem RJ (Residentiële Jeugdzorg)

Slotcongres

06-04-201710 jaar Fides

Jonge vrouwen, seksueel vertrouwen - Themasymposium

11-04-2017Vlaggensysteem (ex-)partnerrelaties

Basistraining - 4 dagdelen

13-04-2017Parentificatie bij scheiding en rouw

Landelijke studiedag

13-04-2017Cultuursensitief werken met het Vlaggensysteem

Training

14-04-2017Broos

Theaterstuk over ouderenmishandeling

18-04-2017Privacy en ethiek in de jeugdhulp

In goed vertrouwen samenwerken binnen het sociaal domein

21-04-2017Netwerkbijeenkomst Huiselijk Geweld (Amsterdam)

Voor vrouwenorganisaties en emancipatie-initiatieven in Amsterdam

22-04-2017Krachtdag 2017

Voor mensen met een verleden van seksueel misbruik

09-05-2017Systeemgerichte hulpverlening bij geweld in relaties

Vierdaagse training

18-05-2017WODC ABC-congres

Onderzoek, kennis en innovatie op het terrein van Veiligheid en Justitie

19-05-2017Praten met kinderen over kindermishandeling

Workshop

22-05-2017Dag van Zorg en Veiligheid

Samenwerken binnen zorg, welzijn, veiligheid en straf

23-05-2017LVB en seksualiteit

Derde landelijke studiedag

01-06-2017Zorg bij (v)echtscheiding

Derde landelijke studiedag

06-06-2017Werken met de meldcode

Training

07-06-2017Ketensamenwerking bij Pediatric Condition Falsification (Münchhausen by Proxy)

Studiedag

08-06-2017RelatieWijs - Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld

Uitnodiging lancering

13-06-2017Gendersensitief werken met het Vlaggensysteem

Training

30-06-2017Praten over seks en intimiteit vanuit de principes van het Vlaggensysteem

Training

01-07-2017Seksueel misbruik in sociaal perspectief

Symposium - Wat wel werkt

11-10-2017Cognitie, emoties en Re-enactments

Vijfde CELEVT congres