Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Cognitie, emoties en Re-enactments

11-10-2017

Vijfde CELEVT congres

Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke emotionele mishandeling en verwaarlozing.
Van de verschillende vormen chronische – langdurige en aanhoudende – traumatisering in de kinderjaren worden volgens de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling emotionele mishandeling en verwaarlozing (11 % en 36 %) veel gerapporteerd. Toch blijft dit thema in verhouding tot fysieke mishandeling en seksueel misbruik (18 % en 4 %), zowel in de wetenschap als in de klinische praktijk nog onderbelicht. Terwijl grootschalige epidemiologische onderzoeken laten zien dat juist emotionele mishandeling en verwaarlozing ernstige en langdurige psychische, somatische en sociale gevolgen in de volwassenheid kunnen hebben. Met een langdurige negatieve invloed op gevoelens van eigenwaarde, op de kwaliteit van interpersoonlijke relaties en het cognitief en emotioneel functioneren. Dat zien we terug in de dagelijkse behandelpraktijk waar in het contact met de behandelaar ervaringen en gevoelens van vroeger opnieuw opspelen.

Er is discussie over hoe de behandeling van in de kinderjaren emotioneel mishandelde en verwaarloosde volwassenen er uit zou moeten zien. De vragen zijn: Hoe kan binnen de context van verleden en heden passende integrale traumabehandeling plaatsvinden? Hoe kan binnen de fasegerichte traumabehandeling ook gewerkt worden met het ‘tekort’ om te voelen en emoties te reguleren? En hoe om te gaan met hechtingsproblematiek en de psychodynamiek van overdracht, tegenoverdracht en re-enactment in de therapeutische relatie?

Meer informatie

U vindt meer informatie op de externe linkwebsite van CELEVT.

Datum: 11 oktober 2017
Locatie: De Eenhoorn, Amersfoort
Organisator: CELEVT