Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Dag van Zorg en Veiligheid

22-05-2017

Samenwerken binnen zorg, welzijn, veiligheid en straf

De Dag van Zorg en Veiligheid is een initiatief van de VNG, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie, GGZ Nederland, de Nationale Politie, de drie Nederlandse reclasseringsorganisaties (3RO), de Raad voor de Kinderbescherming, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Veiligheidshuizen en meerdere Veilig Thuis-organisaties.

Professionals gaan deze dag op zoek naar nieuwe manieren van samenwerken binnen het domein van zorg, welzijn, veiligheid en straf. Welke vorm van samenwerking is het meest effectief voor de betrokken burger? Hoe regelen we dit met elkaar?

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor gevorderden (professionals die al enige tijd werken op het snijvlak van zorg en veiligheid) en voor medewerkers op operationeel en tactisch niveau (a.a. ketenmanagers en procesregisseurs veiligheidshuizen, adviseurs en ondersteuners OM, functionarissen politie, ambtelijke beleidsadviseurs OOV en sociaal domein, medewerkers Veilig Thuis, adviseurs en regisseurs ketenpartners, teamleiders sociale wijkteams.

Voor wethouders en bestuurders is er een speciaal bestuurdersprogramma.

Doelgroep bestuurdersprogramma

Burgemeesters, wethouders, gemeentesecretaris, Officieren van Justitie, directeuren, bestuurders instellingen.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de externe linkwebsite van de 'Dag van Zorg en Veiligheid'.

Datum: 22 mei 2017
Tijd: 09.00 - 17.00 uur
Locatie: Congrescentrum 1931, Den Bosch
Kosten: zie de website onder 'meer informatíe'
Organisator: VNG Congressen