Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De jeugdbescherming van morgen!

18-09-2017

Symposium

De jeugdbescherming van morgen!’ is een symposium voor professionals (in jeugdbescherming, jeugdzorg en sociaal domein), vrijwilligers, vertegenwoordigers van cliënten, gemeenteambtenaren en beleidsadviseurs die het beschermen van kinderen, ongeacht het kader, tot hun verantwoordelijkheid rekenen.

Op 18 september 2017 wordt het programma ‘Nieuwe Jeugdbescherming’ afgerond. Onder de naam ‘Swing’ voerden verschillende gecertificeerde instellingen de afgelopen twee jaar, veelal in samenwerking met wijkteams en gemeenten, elf vernieuwende projecten uit. Zij presenteren tijdens het symposium ‘De jeugdbescherming van morgen!’ hun resultaten en vernieuwende werkwijze. Ook andere, voor de aanpak van kindermishandeling, belangrijke vernieuwingen passeren de revue.

Met als vertrekpunt de lessen die we kunnen leren uit al deze initiatieven, kijken we verder vooruit naar de jeugdbescherming van morgen.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de website externe linknieuwejeugdbescherming.nl.

Datum: 18 september 2017
Locatie: NBC, Nieuwegein
Kosten: geen
Organisator: Nederlands Jeugdinstituut