Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gender based violence and human rights: international perspectives

08-12-2017

Symposium

Op dit symposium laten (inter-)nationale experts hun licht schijnen op de belangrijkste mondiale ontwikkelingen. Centraal staat de vraag: wat betekenen mensenrechten in de aanpak van gendergerelateerd geweld wereldwijd? Welke prioriteiten moeten er worden gesteld? De voertaal van het symposium is Engels.

Sprekers zijn o.a.: Rosa Freedman (University of Reading), Rashida Manjoo (University of Cape Town en oud-VN Special Rapporteur Violence Against Women), Elizabeth Odio Benito (voormalig Minister van Justitie van Costa Rica, oud-rechter Internationaal Strafhof), Renée Römkens (Universiteit van Amsterdam/Atria), Rosa Logar (Lid Raad van Europa GREVIO-commissie die toeziet op naleving Istanbul Conventie), Fleur van Leeuwen (Atria-geaffilieerd onderzoeker, internationale mensenrechten en geweld tegen vrouwen) en Ineke Boerefijn (senior beleidsmedewerker College Rechten van de Mens).

Geweld tegen vrouwen is een veel voorkomende en ernstige schending van fundamentele rechten van vrouwen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt ten minste een op de drie vrouwen wereldwijd ooit een ernstige vorm van fysiek of seksueel geweld mee. In de meeste gevallen gaat het om mishandeling of verkrachting door intieme (ex-)partners. Maatschappelijke genderongelijkheid en normen die geweld tegen vrouwen legitimeren houden het geweld in stand. Tegelijkertijd nemen de protesten toe, bijvoorbeeld met de campagnes #NotOkay, #MeToo en #IHave.

In de Istanbul Conventie van de Raad van Europa wordt erkend dat geweld tegen vrouwen een schending is van internationale mensenrechten. Volgens het verdrag is het de plicht van de overheid om vrouwen als burgers tegen dit geweld te beschermen en vooral: om het te voorkómen. Een historische mijlpaal. Nederland moet in 2018 rapporteren in hoeverre het die plichten nakomt. Alle reden om stil te staan bij de betekenis daarvan.

Meer informatie

U vindt meer informatie op externe linkatria.nl.

Datum: 8 december 2017
Tijd: 9.15 (inloop) - 17.30 uur, aansluitend netwerk receptie
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Kosten: € 75,- (speciaal tarief voor studenten: € 25,-) incl. lunch en receptie
Organisator: Atria i.s.m. Universiteit van Amsterdam en de Amsterdam Institute for Social Science Research
Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de Directie Internationale Betrekkingen van de Gemeente Amsterdam