Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Geweld in gezinnen

10-10-2017

Gemeld... en nu? Conferentie voor professionals in de provincie Utrecht

Geweld in gezinnen, het komt (te vaak) voor. Het vraagt van professionals behoorlijk wat vaardigheden en vooral moed om dit aan te pakken. Vorig jaar vond de conferentie Geweld in Gezinnen plaats voor uitvoerenden binnen de provincie Utrecht met als ondertitel “uw professionele moed kan het verschil maken”. Daarin stond de Meldcode centraal: wanneer is het juiste moment om melding te maken van geweld? Zie je het wel goed? En hoe bespreek je het met de gezinsleden?

Dit jaar wordt op 10 oktober 2017 in Utrecht een vervolg hier op georganiseerd, waarbij de focus ligt op “gemeld ….en nu?” Vragen die daarbij spelen zijn: hoe werk je samen met alle betrokkenen? Hoe vindt het netwerk elkaar? Wat is jouw rol nog na melding en wat heb je nodig om dit te kunnen doen? Hoe haal je deskundigheid erbij?

De conferentie wordt georganiseerd door gemeenten verbonden in de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Utrecht in samenwerking met GGD regio Utrecht, Veilig Thuis Utrecht, buurtteams Utrecht en het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)) van Hogeschool Utrecht.

Doelgroep

Professionals uit provincie Utrecht werkzaam bij primair, voortgezet en speciaal onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, lokale (wijk)teams, (jeugd)gezondheidszorg, huisartsen, kinderartsen, verloskundigen, kraamzorg, GGZ, jongerenwerk, gemeenten (w.o. Wmo-consulenten, beleidsmedewerkers, schuldhulpverleners, leerplicht), Raad voor de Kinderbescherming, Samen Veilig Midden-Nederland, Politie, Justitie.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de externe linkwebsite van het Kennisplatform Utrecht Sociaal.

Datum: 10 oktober 2017
Tijd: 12.00-17.30 uur
Locatie: Utrecht
Organisator: Kennisplatform Utrecht Sociaal van Hogeschool Utrecht en diverse gemeenten, GGD, Veilig Thuis en buurtteams in Utrecht